OW1806 Uitkijkpunt Knokkebrug Merkem
WinVorm

© Gemeente Houthulst

Gegevens

Adres

Kruispunt Knokkestraat en Ieperleedijkstraat 2-4 Houthulst

Ontwerp

Robbrecht & Daem

Jaar ontwerp

2019

Projectomschrijving

Het doel van het project is het realiseren van een uitkijktoren met belevingsplatform op een toeristisch recreatieve locatie, zijnde op de site Fort Knocke, op de samenloop van het kanaal Ieper-IJzer en de IJzer.
Centraal in deze projectdefinitie staat een goede landschappelijke inplanting van deze uitkijktoren in het vlakke landschap. De site bevindt zich immers in een waardevol natuurgebied. De weilanden naast de oevers van de Ijzer vormen een waterrijk gebied dat in regenperiodes een tijd onder water blijft staan en zo volop kansen geeft aan watergebonden fauna en flora.
Tijdens de Middeleeuwen was dit een strategisch knooppunt op de scheepvaartroute tussen Nieuwpoort – Diksmuide- Ieper –Veurne en Poperinge. Dit punt is een driegemeentenpunt waar Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst samenkomen. Tijdens de Frans- Spaanse oorlogen startte de bouw van het fort Knocke in 1646 dat stand hield tot 1781. Dit fort werd door de befaamde oorlogsarchitect Vauban in zijn bekende stervorm gebouwd. Deze stervorm is nog heel duidelijk af te lezen in het grachtenpatroon rondom de site.
De uitkijktoren zou op de site van de huidige infohut komen, grondgebied Houthulst, op de rechteroever van de IJzer. De huidige infohut zit in een totaalconcept langsheen de IJzer van bron tot monding.
Daar de bestaande infohut zal moeten verdwijnen, dient een oplossing gezocht te worden voor de info. Al dan niet in het concept van de uitkijktoren.
Een uitkijktoren van 15 m zal een uniek overzicht bieden op de overblijfselen van het stervormig bastion/fort De Knocke, een voormalige Vaubanvesting enerzijds (ZO). Anderzijds biedt het zicht op de loop van de IJzer (N) en het overstroombare Merkembroek (ZW) en het waterspaarbekken te Woumen.
Op dit knooppunt zijn er vier grote verhaallijnen te vertellen.
1. Het verhaal van de unieke natuur. De waterhuishouding (ontwatering, overstroombaarheid, …) zorgt in dit gebied voor kansen en rijkdom voor fauna en flora.
2. Het verhaal van WOI.
3. Het verhaal van de Frans-Spaanse oorlog en de Vauban versterkingsgordel .
4. Het verhaal van waterkwantiteit en kwaliteit (WPC = Waterproductiecentrum). Op de infoborden kan ook wat uitleg gegeven worden over het riviertoerisme.
5. De site aan de Knokkebrug ligt op een druk bereden fietstraject (fietsknooppuntennetwerk, aan knooppunt 28 en 58) dat centraal gelegen is op de as Diksmuide – Ieper- Poperinge. Het is nu reeds voor velen een uitgelezen halte om te rusten, te picknicken en te genieten van het unieke landschap.

Wedstrijdontwerpen

Kaart