OW1504 Proosdijzaal Sint-Maartenskathedraal
WinVorm

© DRDH Architects

Gegevens

Adres

Janseniusstraat 59 Ieper

Ontwerp

DRDH Architects

Jaar ontwerp

2015

Projectomschrijving

De Proosdijzaal bevindt zich op de eerste verdieping boven de grote Sacristie van de Sint-Maartenskathedraal. Deze zaal is momenteel enkel toegankelijk via één binnentrap (gelegen tegen de gabaritgevel van de Sint-Maartenskathedraal). Vooraleer de Proosdijzaal een nieuwe publieke functie te kunnen aanmeten wordt door de brandweerdienst en een tweede verticale evacuatiemogelijkheid geëist.

Er dient een voorstel geformuleerd met betrekking tot een vlotte en veilige toegankelijkheid van de zaal en met de bedoeling op deze ‘historische’ locatie voordrachten en andere activiteiten te kunnen organiseren. De ontsluiting dient te voorzien in een trappenhuis, een lift, sanitair met toegang tot bij de inkomdeur (tot op heden dicht gemetst) in de zijgevel op niveau van het verdiep.

De Sint-Maartenskathedraal ontbreekt een directe verbinding tussen de Kathedraal en de Kapittelzaal. Alle circulatie dient momenteel nog door de Sacristie te gebeuren.

De Sint-Maartenskathedraal ontbreekt in grote mate een ruimte om na bepaalde diensten (doopsel, huwelijk, begrafenis,…) de sociale contacten aan te halen in een geborgen klerikale omgeving.

Ook de huidige toeristische rondgang in de Sint-Maartenskathedraal heeft geen eindpunt met de nodige voorzieningen.

Om aan deze basisnoden te voldoen werd de aandacht gevestigd op de Proosdijzaal.

Deze bevindt zich boven de grote Sacristie die tot op heden nog steeds zijn functie vervult.

Het onderzoeken van de noodzakelijke ontsluiting dient gelinkt worden aan een voorstel tot herwaardering van het Lapidarium. Ook de synergie met de opmaak van het masterplan voor de stadsvernieuwing (in opdracht van de stad Ieper) dient meegenomen te worden in ontwerpopdracht.

De kwetsbare omgeving van het Lapidarium vraagt enerzijds een zeker bescherming door afsluiting, maar anderzijds vraagt deze site ook een openheid en integratie in zijn omgeving.

Wedstrijdontwerpen

Kaart